Evropský sociální fond  operační program Zaměstnanost

Společnost Kanu system s.r.o., KETRIS, s.r.o., Credit Marketing, s.r.o. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání společně s partnery s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0011836.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 22 osob

Realizace projektu: 1. 10. 2019 30. 9. 2021

Dotace na hubení much

Víte, že Evropská Unie poskytuje dotace na insekticidy?

Likvidace much je v zemědělství velmi důležitá. Mouchy mohou způsobit snížení dojivosti krav až o 10%, protože přenášejí různé nebezpečné nemoci. Samičí moucha snese během svého života až 1000 vajíček, což znamená, že každý potomek snese zase dalších 1000 vajíček, takže počet much narůstá geometrickou řadou. Při teplotě 20°C trvá vývoj mouchy od stádia larvy do dospělosti cca. 2 týdny a při teplotě 30°C jen 10 dní Dospělé mouchy tvoří 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy.

Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo se maximálního účinku produktu!

Dotace na hubení hmyzu

Víte, že Evropská Unie poskytuje dotace na insekticidy? Informace naleznete v Metodice k provádění nařízení vlády z roku 2015. A lze ji stáhnout na našich stránkách zde.

Produkty splňující podmínky dotací:

Kód zboží Název
SCH-302036 LD 100 A, 250 g
SCH- 302001 LD 100 B 500 ml
SCH-302002 LD 100 G 500 ml
SCH- 302225 Fly select 2 kg
SCH- 302224 Fly select 400 g
SCH-302216 Fly tomb 4GR 500 g
SCH 302217 Fly tomb 4GR 3 kg
B-QUIC QuickBAYT 1 kg